05/01/2024: RØRBÆK DYREKLINIK ER ÅBENT SOM NORMALT IGEN.

Persondata politik

Som kunde hos Rørbæk Dyreklinik registrerer vi almindelige personoplysninger om dig og dit kæledyr til brug i vores journalsystem og i vores økonomisystem. De oplysninger vi opbevarer har du selv oplyst til os: dit navn, din adresse, telefonnummer, mailadresse, dit/dine kæledyrs chip eller tatoveringsnummer.

Dine oplysninger vil kunne blive anvendt ved indsendelse af laboratorieprøver, ved henvisning af patienter til andre dyrlægepraksis, ved kommunikation på mail, ved registrering af hunde i Det Danske Hunderegister, ved registrering af katte i Det Danske Katteregister og ved nødvendig kommunikation med forsikringsselskaber.

Dine oplysninger vil også findes i vores økonomisystem. I enkelte tilfælde, hvor klienter har indbetalt for meget til Rørbæk Dyreklinik, vil vi have brug for klientens bankkonto nummer, for at kunne tilbageføre beløbet. Kontonummeret vil blive slettet, så snart beløbet er tilbageført. I forbindelse med inkassosager vil klientoplysninger blive videregivet til vort inkasso selskab, som er Danske Inkasso.

Alle personoplysninger opbevares på en ekstern server hos vores databehandler.

Oplysninger om dig og dine kæledyr opbevares i vores it system i mindst 5 år efter vort samarbejde ophører.

Du har altid ret til at få at vide hvilke oplysninger, vi opbevarer om dig og dine kæledyr. Du har altid ret til at forlange, at dine oplysninger slettes, dog kan journalmateriale ikke slettes, før tidligst 5 år efter vort samarbejde er stoppet. Journalmateriale kan efter ønske opbevares under ”passive klienter”.

Du kan altid få dit kæledyrs journal overført til en anden dyrlægepraksis, hvis du kontakter os pr. telefon eller mail.